Kontakt

JUDr. Hugo Hýbal
súdny exekútor
Exekútorský úrad Bratislava
Jakabova 30, 821 04 Bratislava
Mobil:
0917 672 481
E-mail:
hh.exekutor@gmail.com hugo.hybal@ske.sk

Úradné hodiny

Po: 9:00-12:00  13:00 - 15:00
Ut: 9:00-12:00  13:00 - 15:00
St: 9:00-12:00  13:00 - 15:00
Št: 9:00-12:00  13:00 - 15:00
Pi: 9:00-12:00  13:00 - 15:00

Pre oprávnených

Našim cieľom je poskytovať kvalitný a efektívny výkon súdnych a iných rozhodnutí so spätnou väzbou pre oprávnených. Snahou je v každom exekučnom konaní vykonať rozsiahle zabezpečenie majetku tak, aby nedochádzalo k zmareniu exekúcie. Zároveň pri výkone exekúcie postupujeme spôsobom, aby vzniknuté výdavky boli primerané a aby nedochádzalo k neúmerne vysokým trovám exekúcie v prípade jej zastavenia.


Výhody spolupráce s našim úradom:

  • osobný kontakt s povinným – pravidelne kontaktujeme dlžníkov telefonicky (SMS) v snahe efektívne riešiť exekučné konanie; vykonávame doručovanie písomností a súpisy v teréne, čo prispieva k vyššej vymožiteľnosti pohľadávok
  • osobný kontakt s oprávneným – poskytujeme pravidelné informácie o stave exekučných konaní, poskytujeme pro bono poradenstvo v exekučných otázkach
  • špecializovaný software – umožňuje dôsledné sledovanie exekučného konania, rýchle spracovanie dokumentov a elektronické lustrácie majetku povinných
  • rýchle rozúčtovanie vymožených prostriedkov – vymožené prostriedky a ich vyúčtovanie zasielame v lehotách stanovených Exekučným poriadkom oprávneným