Kontakt

JUDr. Hugo Hýbal súdny exekútor Exekútorský úrad Bratislava
Jakabova 30
821 04 Bratislava
Mobil:
0917 672 481
E-mail:
podatelna@sudny-exekutor.sk

Úradné hodiny

  • Po : 13:00 - 17:00
  • Ut : 12:00 - 16:00
  • St : 13:00 - 17:00
  • Št : 12:00 - 16:00
  • Pi : Zatvorené

Pre povinných

V prípade ak Vám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie kontaktujte náš úrad na čísle 0917 672 481 alebo 02/ 4928 1312. Exekútorský úrad JUDr. Huga Hýbala ja možné kontaktovať aj mailom na adrese podatelna@sudny-exekutor.sk.

Pri kontakte exekútorského úradu uveďte svoje meno, priezvisko a spisovú značku exekučného konania, ktorú nájdete v pravom hornom rohu každej upovedomenia v tvare EX a poradové číslo exekúcie lomeno rok. Premyslite si a navrhnite spôsob uhradenia dlhu.

Rýchle ukončenie exekučného konania je v záujme všetkých zúčastnených strán teda aj vo Vašom záujme, pretože:

  • čím rýchlejšie sa exekučné konanie úspešne skončí, tým nižšie sú trovy exekúcie a príslušenstvo pohľadávky (úroky z omeškania, zmluvné úroky)
  • zablokovaný majetok povinného (automobil, mzda, iné príjmy, účty v bankách) je pri ukončení exekučného konania súdnym exekútorom odblokovaný
  • exekučné záložné práva zriadené najmä na nehnuteľnom majetku povinného sú pri ukončení exekučného konania vymazané

Trvanie exekučného konania nie je časovo obmedzené, podaním návrhu na vykonanie exekúcie sa zastavuje premlčacia doba vymáhaných rozhodnutí. Súdny exekútor v prípade trvania exekučného konania môže siahnuť na majetok povinného aj po niekoľkých rokoch od začatia exekúcie.